Skip Navigation

Barns rättigheter när de är med om undersökningar och behandlingar, en standard som bygger på Barnkonventionen, för yrkesverksamma

Detail

Barns rättigheter när de är med om undersökningar och behandlingar.


Ett gemensamt tvärprofessionellt och internationellt uttalande om god praxis.

To receive this document in an alternative format please contact the digital content team.