Skip Navigation

Barns rättigheter i samband med undersökningar och behandlingar, en standard utifrån Barnkonventionen

Vi är en internationell samarbetsgrupp som startades av Lucy Bray från Edge Hills Universitet i Storbritannien. I gruppen som består av mer är 50 personer ingår vårdpersonal, akademiker, ungdomar, föräldrar, barnrättsspecialister, psykologer och ungdomsarbetare som engagerat sig för barns välbefinnande i hälso- och sjukvårdskontakter.

Under 2021 har vi träffats för att utveckla en rättighetsbaserad standard för barn, 0-18 år, som genomgår undersökningar och behandlingar i hälso- och sjukvård.

Standarden utgår från Barnkonventionen. Syftet med standarden är att hänsyn ska tas till barns och ungdomars fysiska, känslomässiga och psykiska välbefinnande på kort och lång sikt vid beslut om undersökningar och behandlingar i hälso- och sjukvård.

Standarden har diskuterats under många träffar i gruppen och också med barn, unga och föräldrar/vårdnadshavare. I en första enkät har 155 personer (barn och vuxna) från 18 olika länder hjälpt oss med synpunkter.

Nu vill vi fråga barn, föräldrar/vårdnadshavare och yrkesverksamma i Sverige om standarden kan vara till hjälp och om något behöver ändras. Enkätundersökningen pågår också samtidigt i flera länder runtom i världen.

I länkarna nedan finner du:


Enkät till barn 7-15 år, föräldrar/vårdnadshavare och yrkesverksamma.

Hjälp oss med synpunkter genom att gå in på denna länk och svara på några frågor om standarden.